Pest

Pest

 

Kors på dörrar

För att skydda envar

Kyrkans klockor varna

 

Eldar renar

Åt dom som blev kvar

Kärran följs av barna

 

Flugor leker i svarta sår

Likt en galen hund

Äter det som går

Spaden jobbar i frusen mark

Varken rök eller kalk

Kan stoppa den stank

 

Likt en bödel med tunga kliv

Skördar med sin lie

När mörkret kommer då tar han era liv

Himlen nås av skriken

 

Kroppar som svartnar och vittrar till ben

Eldarna kastar sitt ljus gula sken

Pest

 

Kroppar som kastas på brinnande bål

Luften är tät utav lukten av svål

Pest

 

Röken den är som ett lock över byn

Otjänlig föda som flyter i dyn

Pest

 

 

 

 

Crosses on doors

Protecting each one

Church bells warning

 

Fires cleaning

For those who remain

The barrow followed by children

 

Flies playing in blackened wounds

Like a mad hound

Eats what it can

Shovel working the frosen ground

Nor smoke nor lime

Can hinder that stench

 

With the hangmans heavy stride

Reaping with his scythe

When darkness arrives taking your lives

Screams reach for the skies

 

Blackening bodies turning to bone

Fires spreading its bright yellow glow

Plague

 

Bodies thrown at the burning pyre

The air is thick from the smell of rind

Plague

 

smoke like a lid over village and man

Unfit food floating in sludge

Plague

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved