Evigt liv

Evigt liv

 

Jag hör dom röster

Begravda i en tid

Då det sista ord dom fick va lid

 

Ner i den lera

Där permafrosten styr

Ser själar i den snö som yr

 

Allt du behöver är en frusen tid

För att skapa dej ett evigt liv

 

Nedbrända byar

Vittnar om den strid

Som föregicks av sällsam frid

Angripna trasor försöker dölja sår

Kylan bevarar alla spår

 

Allt du behöver är en frusen

Tid

För att skapa dej ett evigt liv

 

I hear them voices

Buried in a time

When the last they heard was suffering

 

Down in that clay

Where permafrost rules

See souls in driving snow

 

All you need is a frosen age

To create an eternal life

 

Burned down thorps

Bear witness of the feud

Foregone by wondrous peace

Affected rags

Covering wounds

The cold preserves every trace

 

All you need is a frosen age

To create an eternal life

 

Copyright © All Rights Reserved