Bilan

Bilan

 

8 år ska få följa med far att

Byn har fest för alla och envar

Ögonen glittrar

Vad ska jag nu få se

Längst fram i hopen

Får hon se bödeln straffet ge

 

Hon vill se bilan falla

Hon håller hårt i faderns hand

Hon vill se bilan falla

Hopen skriker på vansinnets rand

 

Det hon såg skapa längtan svår

Från galgens höjd såg hon den skyldigas tår

Luckan föll

Fötter trampar luft

Att den strupen höll det går emot hennes förnuft

 

Burar som håller och straffar envar

som får missväxt och sjukdom att dröja sig kvar

 

Tack kära far en sån underbar dag

Jag går nu till ro och vila

 

Vill se bilan falla

 

Endast hon vet

Att dom oskyldigt skrek

För hon såg dom skyldiga fly

 

 

 

8 years of age accompanies father

Feast in the viallage for each and all Eyes wide open

What will I see

Front of the herd

She sees the hangmans punishment fall

 

She wants the axe to fall

Holding fathers hand tight

She wants the axe to fall

The herd is screaming on the verge of madness

 

The sight made longing hard

From the gallows pole she saw the guilty ones tear

Trapdoor fell

Feet walking in air

That the head didn´t come loos

is against all she knows

 

Cages holding and punishing all

Making crop failure and illness linger for all

 

Thank you dear father what a wonderful day

now I will go to rest and sleep

 

Want to see the axe fall

 

Only she knows

that the innocent screamed

for she saw the guilty ones flee

 

Copyright © All Rights Reserved