Stormen/The storm

Mötet/The meeting

Anno länge sedan.

Kölden bet hårdare än någonsin den dagen. Galt går lätt framåtlutad för att undkomma dom värsta vind byarna. Samtida vittnesmål gör gällande att "af mundterhet syntes intet". Tankarna kretsade kring ny-gjutet järn, som ett försök att få upp lite värme. Galt skriker mot stormen, som ett tröstlöst försök att ge igen. I snöröken skymtas plötsligt två enorma siluetter. Två vandrare som trots kylan, har både mage och styrka att inte bara skrika tillbaka, utan dessutom slå vilt omkring sig. De två i trasor och kätting klädda männen, Garm och Strävbjörn (förrymda trälar skulle det sedermera visa sig) beslutar sig för att (efter visst handgemäng) slå följe med Galt, skrika mot stormen och tänka på ny-gjutet järn. Då, när dom tre skriker som hårdast, stormen kulminerar och kättingarna brister av kylan, ser dom ett starkt ljussken i fjärran (norrsken?). Med en aura av 17 års rockmytsleverne, klädd i silver, hatt, boots och en Strata på ryggen, har Lesley Foxx på något märkligt sätt färdats genom tid och rum, men går med bestämda steg fram i snön mot dom övriga (som med misstro synar den nyanlända mannen) med hårt sammanpressade läppar väser han fram, ”jag gillar fan vinyl”. Detta var som bekant långt innan både vax-rullar och vev-grammofon, så viss förvirring uppstår. Efter hårda ord, hån och styrkemätning sker acceptans. Nu är dom fyra. Fyra män, med ett gemensamt mål. Fyra män som ska göra allt för att överrösta stormen. En power trio är född.

 

 

Anno a long time ago.

 

The cold hit harder than ever that day. Galt is walking slightly bent forward to avoid the worst wind gusts. Contemporary testimonies say ”of merryment there was none”.

His thoughts circled around new cast iron, as an attempt to gain some warmth. Galt screams at the storm, a futile attempt to get even. In the midst of the raging blizzard, two enormous silhouettes become barely visible. Two wanderers, despite the cold, who have both the gaul and strength, not to just shout at the storm, but also waving their arms wildly around. The two men, dressed in rags and chains, Garm and Strävbjörn (escaped serfs it would turnout) decide to, after a flare up, join Galt in his shouting at the storm and thinking about newly cast iron.

Then, as the three are shouting their worst, the storm culminating and the chains break from the cold, they see a bright shining light in the far distance. Is it the northern lights?

With an aura from 17 years of living the rock´n roll myth, dressed in silver, hat, boots and a Strat on his back, Lesley Foxx has in some strange way travelled through time and space, and is now walking firmly through the snow towards the others, who studies the newly arrived man with a fair degree of mistrust.

With a close bitten face the man hisses, ”I fucking dig vinyl”.

This incident took place long before wax rolls and the crank-up phonograph, so a certain amount of confusion arises. After some hard words, mockery and measuring of strength there is acceptance. Now they are four. Four men with a common goal. Four men who will do anything to shout down the storm. A powertrio is born.

 

 

Copyright © All Rights Reserved